Sterk in Continu Verbeteren
 
  

PDCA en SDCA

Waarom werken met beide verbetercirkels een must is

Binnen diverse kwaliteitsstromingen (met als doel continu verbeteren te realiseren) is de PDCA cirkel van William Edwards Deming (en Walter A. Shewart) de belangrijkste basis. De meest gangbare zijn momenteel Kaizen en DMAIC.  De PDCA is daarmee een belangrijke fundering voor diverse kwaliteitsstromingen.

De PDCA is slechts een deel van het totaal plaatje

Minder bekend is dat Deming het eigenlijk over 2 verbetercirkels heeft. Naast de PDCA is er ook een SDCA. Masaaki Imai praat in zijn boek Kaizen zowel over PDCA als SDCA. Ingegeven door Taichi Ohno’s uitspraak; “zonder standaard geen verbetering”, is de SDCA primair bedoelt om eerst te standaardiseren en dan pas te verbeteren.  

In onze aanpak stimuleren wij daarom organisaties te werken met beide cirkels. In deze aanpak wordt er naar gestreefd eerst een stabiel proces of een stabiele situatie te bereiken. Pas als deze situatie is bereikt, kan verbeterd worden met PDCA. Beide cirkels kennen hebben derhalve een andere intentie:

·       PDCA = created gap; door de norm op te rekken veroorzaakt door management

·       SDCA = caused gap; veroorzaakte door het niet volgen van de gewenste standaard, niet kennen van de standaard, of er zijn geen afspraken gemaakt hierover

De SDCA zijn stapjes die je maakt tot de gewenste, stabiele, situatie is bereikt. Deze gewenste situatie is bekend (wellicht voortgekomen uit een PDCA, waardestroomanalyse e.d.), de weg daarnaartoe moet echter nog afgelegd worden. Bij deze gewenste situatie (target) hoort een “standaard-werkwijze”. Ook hoort bij deze gewenste situatie een specifieke performance. Het bereiken van deze performance, in een omgeving waar iedereen volgens de gewenste performance werkt noemen we dan de stabiele situatie. Een stabiel proces heeft derhalve de volgende kenmerken:

·       Stabiele performance/uitkomsten t.a.v. levertijden, cyclustijden, kwaliteit (weinig uitschieters)

·       Werkwijzen op elkaar afgestemd, SOP’s/werkinstructies zijn bekend en gedeeld, uniformiteit in het volgen van de standaard

Binnen de SDCA zijn 4 stappen te onderkennen:

1.     S voor standardize/Standaardiseren

2.     D het volgen van de standaard

3.     C check of de standaard wordt gevolgd (volgens een KPI of proces indicator)

4.     A het verbeteren net zo lang totdat de standaard werkt

De situatie gevisualiseerd zou betekenen dat vanuit de Act (PDCA) eerst een SDCA volgt om zo de gestandaardiseerde werkwijze te verkrijgen.


SDCA gaat over kleine verbeter stapjes richting de gewenste en stabiele situatie

Voorbeeld in het werken met SDCA bij een Amerikaans ziekenhuis, dat ik bezocht. Een afdeling in het ziekenhuis wil naar een snelle omsteltijd voor de operatiekamer. Zij willen 2 operaties in het uur kunnen uitvoeren. Hierbij hebben zij een performance vastgesteld van maximaal 15 minuten in het om stellen van de operatiekamers. Het bereiken van deze situatie, veroorzaakt een stabiele norm/performance die steeds behaald wordt zodat er ook een voorspelbare situatie ontstaat (ook voor de capaciteitsplanning).  

Het meten van de huidige situatie is een cruciale toevoeging aan dit geheel. Telkens wanneer deze situatie niet wordt behaald, wordt het team uitgedaagd de werkwijze te verbeteren met Kaizen (SDCA). Wanneer nu de target wordt gehaald, er wordt een stabiele performance geleverd op 15 minuten omsteltijd, dan wordt Kaizen (PDCA) ingezet om deze norm te verbeteren.  

De “wig” onder PDCA

Een bekend diagram is de PDCA cirkel, met onder de PDCA-cyclus een soort van wig, de ervoor zorgt dat de PDCA niet meer terugrolt. De wig representeert dan de standaard. In het verhaal van de SDCA-cyclus, staat deze wig (of standaard) juist boven de SDCA Cyclus. Het is een toestand waar je naar toe werkt.

Samenvattend; begin niet een nieuwe PDCA (Kaizen) alvorens er een stabiele situatie is

In een goed lopende organisatie waarin continu verbeteren een gewoonte is, realiseert men zich hoe belangrijk het is om eerst een stabiele situatie te hebben. Dagstartborden (zie plaat boven) zijn simpel en zijn gericht op het bereiken van een stabiele organisatie t.a.v. specifieke doelen, vanwaar uit weer verbeterd wordt naar een nieuw uitdagend doel. Vanuit de “gap” tussen gewenste situatie (stabilize) en huidige situatie ontstaan verbeterinitiatieven.

Kortom. Verbeter je organisatie met PDCA, waardestroom analyses en kaizen, en gebruik daarna SDCA om te komen tot een stabiele en voorspelbare situatie. Als deze situatie bereikt is, kan er weer verbeterd worden op de performance!


 
 
 
 
E-mailen
Bellen