Sterk in Continu Verbeteren
 
  

Privacyverklaring van MPR Mens Proces Resultaat

MPR, gevestigd aan Havendijk 12-40. 5017AM te Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

MPR verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens vragen we omdat we ze nodig hebben of omdat het handig is voor jou als we ze hebben. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende gegevens die we vragen, waarom we die vragen en hoe lang we ze bewaren:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mensprocesresult.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MPR verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Nieuwsbrieven en informatie; alleen wanneer je daar expliciete toestemming voor geeft

- Trainingsdoeleinden; om je te kunnen mailen en bellen voor informatie over de training (deze info houden we 7 jaar vast)

- Consultancy doeleinden; om je te kunnen bellen voor afspraken en planningen (deze info houden we 7 jaar vast)

- Facturaties en offertes

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MPR neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mensprocesresult.nl

Welke gegevens nemen wij op in onze administratie?

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Organisatie en functie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MPR en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mensprocesresult.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

   
   
   
   
  E-mailen
  Bellen